Voorwaarden

1] Inleiding:
Deze gebruikersvoorwaarden is bepalend voor uw gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat, gebruik onze website niet.

2] Privacy policy:
Voor Filmboard is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang.
Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelen Filmboard volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
Voor het gebruik van onderdelen van deze website zullen Filmboard bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.
Voor het gebruik van sommige onderdelen van op de website, zoals het registratieformulier, heeft Filmboard persoonsgegevens van gebruikers nodig.
Bij het gebruik van deze onderdelen van een door Filmboard geproduceerde website dienen naam en email te worden ingevuld en verstuurd aan Filmboard.
Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de website en het onderhouden van de contractuele relatie tussen Filmboard en de gebruiker.
Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel.
Filmboard conformeert zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder met name wordt bedoeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3] Gebruik:
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen.
Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te plaatsen op onze website.
Het is niet toegestaan om racistische of kwetsende namen te gebruiken op de website.
Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen onmiddellijk van deze website worden verwijderd.

4] Links vanaf onze website:
Alle naar andere websites, materialen en bronnen die ter beschikking zijn gesteld door derden, zijn deze enkel te uwer informatie geplaatst.
We hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor of voor fouten of voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt.

5] Aansprakelijkheid en schade:
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Filmboard aan de invulling en het beheer van haar website (hierna: de “Website”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is.
De website wordt regelmatig gewijzigd. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook.
Filmboard garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de website of de door haar geleverde of gebruikte diensten.
Filmboard is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van deze website of website’s van derden.